Rap şarkısının arka planda herhangi bir beat kullanmadan, müziksiz olarak söylenmesine acapella denir. Konserlerde uygulanan bu metot, genellikle şarkının belirli bir bölümünün söyleyerek uygulanır. Yani acapella’da müzik enstrümanı olarak insan sesi kullanılır.